INNEHÅLL

 1. INLEDNING

 2. MANLIGA ANOR

 3. KVINNLIGA ANOR

 4. ÄTTLINGAR

 5. DIREKTA RELATIONER

 6. INDIREKTA RELATIONER via MAJ-BRITT ELEONOR PETTERSSON

 7. FAMILJETRÄD

 8. KÄLLOR

 9. YRKESREGISTER

 10. PLATSREGISTER

 11. TIDSLINJE

 12. ÅRSDAGSREGISTER

 13. SLÄKTSKAP

 14. PERSONINDEX