15. PERSONINDEX


Ref.   Tree    Namn (Släktskap)
223  61    UNKNOWN, Per (Dennis Mormors morfars trasslings make)
368  105    UNKNOWN, Stina (Dennis Farfars morfars morfars faster)
335  88    ANDERSDOTTER, Anna Maria (Dennis Mormors morfars farfars sysslings fru)
588  142    ANDERSDOTTER, Brita (Dennis mm mf fm morfars farmor)
385  111    ANDERSDOTTER, Brita (Dennis Mormors morfars farmors faster)
468  124    ANDERSDOTTER, Brita (Dennis Mormors farmors morfars morfars syster)
569  144    ANDERSDOTTER, Catharina (Dennis Mormors mormors mormors morfars faster)
470  124    ANDERSDOTTER, Catharina (Dennis Mormors farmors morfars morfars syster)
419  103    ANDERSDOTTER, Ingjerd (Dennis Mormors morfars farmors mors sysslings fru)
542  143    ANDERSDOTTER, Karin (Dennis Mormors morfars morfars farfars mor)
239  39    ANDERSDOTTER, Karin (Dennis Mormors farfars mor)
582  139    ANDERSDOTTER, Lisken (Dennis mm fm mf mormors farmor)
381  111    ANDERSDOTTER, Maria (Dennis Mormors morfars farmors faster)
473  124    ANDERSDOTTER, Maria (Dennis Mormors farmors morfars morfars syster)
544  95    ANDERSDOTTER, Maria (Dennis Mormors morfars morfars farmors mor)
345  105    ANDERSSON SVEDBERG, Pehr (Dennis Farfars morfars morfars far)
472  124    ANDERSSON, Anders (Dennis Mormors farmors morfars morfars bror)
367  105    ANDERSSON, Anders (Dennis Farfars morfars morfars farbror)
611  130    ANDERSSON, Erik (Dennis mm mf mf farfars mormors far)
471  124    ANDERSSON, Henrik (Dennis Mormors farmors morfars morfars bror)
353  111    ANDERSSON, Jan (Dennis Mormors morfars farmors far)
380  111    ANDERSSON, Johan (Dennis Mormors morfars farmors farbror)
547  144    ANDERSSON, Johan (Dennis Mormors mormors mormors morfars far)
382  111    ANDERSSON, Johan (Dennis Mormors morfars farmors farbror)
437  124    ANDERSSON, Jon (Dennis Mormors farmors morfars morfar)
279  74    ANDERSSON, Jonas (Dennis Mormors morfars fars bryllings make)
383  111    ANDERSSON, Nils (Dennis Mormors morfars farmors farbror)
349  80    ANDERSSON, Nils (Dennis Mormors farmors morfars far)
384  111    ANDERSSON, Olof (Dennis Mormors morfars farmors farbror)
524  123    ANDERSSON, Olof (Dennis Mormors farmors farfars farmors far)
51  10    ANDERSSON, Siv Monika* (Dennis Nionde kusins fru)
467  124    ANDERSSON, Sven (Dennis Mormors farmors morfars morfars bror)
469  124    ANDERSSON, Sven (Dennis Mormors farmors morfars morfars bror)
543  95    ANDERSSON, Sven (Dennis Mormors morfars morfars farmors far)
594  147    ARVIDSDOTTER, Anna (Dennis mm mf ff mormors morfars syster)
595  147    ARVIDSDOTTER, Anna (Dennis mm mf ff mormors morfars syster)
597  147    ARVIDSDOTTER, Kerstin (Dennis mm mf ff mormors morfars syster)
596  147    ARVIDSSON, Johan (Dennis mm mf ff mormors morfars bror)
585  147    ARVIDSSON, Segol (Dennis mm mf ff mormors morfar)
166  49    BACKMAN, Gunilla Augusta (Dennis Mormors mors sjätte kusins fru)
285  75    BENGTSDOTTER, Maria (Dennis Mormors morfars fars pysslings fru)
5  4    BERGLIND, Alice Marianne Ingela (Dennis Brordotter)
24  4    BERGLIND, Anna Karin (Dennis Brors fru)
6  4    BERGLIND, Elias Per Hans (Dennis Brorson)
449  84    BERGMAN, Didrik (Dennis Mormors mormors farfars morfar)
360  84    BERGMAN, Greta (Dennis Mormors mormors farfars mor)
610  148    BIÖRSDOTTER, Marta (Dennis mm mf fm morfars farfars mor)
179  55    BJÖRKMAN, Anna Lisa (Dennis Morfars mormor)
376  100    BRATTSTRÖM, Eva Helena (Dennis Mormors farmors farfars farbrors fru)
66  27    BREDLÖV, Britt Eleonor (Dennis Fars kusin)
39  18    BREDLÖV, Eleonor (Dennis Kusin)
67  18    BREDLÖV, Lars (Dennis Fars kusins make)
38  18    BREDLÖV, Peter (Dennis Kusin)
217  59    CARLSSON, Albert (Dennis Mormors morfars kusins make)
355  113    CARLSSON, Carl (Dennis Mormors morfars morfars far)
300  95    CARLSSON, Olof (Dennis Mormors morfars morfar)
53  11    CHRISTOFFERSON, Carl Anders* Gösta (Dennis Nionde kusins make)
11  11    CHRISTOFFERSON, Ebba* Kristina Andersdotter (Dennis Nionde kusins dotter)
15  11    CHRISTOFFERSON, Ester* Ulrika Andersdotter (Dennis Nionde kusins dotter)
16  11    CHRISTOFFERSON, Sigrid* Vilhelmina Andersdotter (Dennis Nionde kusins dotter)
505  119    CLEMENTSDOTTER, Katarina (Dennis Mormors morfars farfars mormors kusins fru)
333  87    DAHLGREN, Barthold (Dennis Mormors farmors farfars kusins make)
277  87    DAHLGREN, Frederick August (Dennis Mormors farmors fars kusin)
232  65    DALFORS, Karolina (Dennis Farfars farmors mor)
107  47    DALHAMMAR THORSELL, Elisabeth (Dennis Mormors brylling)
163  59    DALHAMMAR, Sven (Dennis Mormors mors syssling)
85  23    DANIELSSON, Gunn Ann-Marie (Dennis Farmor)
141  56    ENGELBREKT, Alicia (Dennis Mormors faster)
143  56    ENGELBREKT, Allan (Dennis Mormors farbror)
146  56    ENGELBREKT, Alma (Dennis Mormors faster)
148  56    ENGELBREKT, Almar (Dennis Mormors farbror)
149  56    ENGELBREKT, Bertil (Dennis Mormors farbror)
152  56    ENGELBREKT, Carl (Dennis Mormors farbror)
145  56    ENGELBREKT, Edvin (Dennis Mormors farbror)
142  56    ENGELBREKT, Edvin (Dennis Mormors farbror)
125  40    ENGELBREKT, Elina (Dennis Mormors fars fru)
153  56    ENGELBREKT, Elise (Dennis Mormors faster)
150  56    ENGELBREKT, Elvina (Dennis Mormors faster)
180  39    ENGELBREKT, Emil Eriksson (Dennis Mormors farfar)
154  56    ENGELBREKT, Erik (Dennis Mormors farbror)
123  56    ENGELBREKT, Evert Helge (Dennis Mormors far)
147  56    ENGELBREKT, Hilda (Dennis Mormors faster)
97  40    ENGELBREKT, Lennart (Dennis Mormors bror)
103  44    ENGELBREKT, Roger (Dennis Mormors kusin)
104  45    ENGELBREKT, Roland (Dennis Mormors kusin)
144  56    ENGELBREKT, Selma Maria (Dennis Mormors faster)
155  44    ENGELBREKT, Sigbritt (Dennis Mormors farbrors fru)
87  39    ENGELBREKT, Sonja Theresia (Dennis Mormor)
238  39    ENGELBREKTSSON, Erik (Dennis Mormors farfars far)
111  33    ENGHAVE, Annemarie (Dennis Mormors sjunde kusins fru)
433  91    ERICHSSONS, Gabriel (Dennis Mormors farmors farfars morfar)
278  88    ERIKSDOTTER, Anna Stina (Dennis Mormors morfars fars brylling)
280  88    ERIKSDOTTER, Britta Kajsa (Dennis Mormors morfars fars brylling)
283  88    ERIKSDOTTER, Emma (Dennis Mormors morfars fars brylling)
590  130    ERIKSDOTTER, Ingegerd (Dennis mm mf mf farfars mormor)
306  99    ERIKSDOTTER, Maria (Dennis Mormors mormors mormor)
282  88    ERIKSSON, Anders (Dennis Mormors morfars fars brylling)
197  66    ERIKSSON, Anna Maria (Dennis Farfars morfars syster)
120  54    ERIKSSON, Astrid Frideborg (Dennis Farfars mor)
195  66    ERIKSSON, Emma Sofia (Dennis Farfars morfars syster)
281  88    ERIKSSON, Erik (Dennis Mormors morfars fars brylling)
132  54    ERIKSSON, Helga Vilhelmina (Dennis Farfars moster)
196  66    ERIKSSON, Johan Adolf (Dennis Farfars morfars bror)
234  54    ERIKSSON, Karl (Dennis Farfars morfars far)
175  66    ERIKSSON, Karl Erik (Dennis Farfars morfar)
343  104    ERIKSSON, Magnus (Dennis Mormors morfars farmors brylling)
406  101    ERIKSSON, Magnus (Dennis Mormors morfars farfars mors kusins make)
576  138    ERIKSSON, Per (Dennis Mormors morfars farmors morfars fars kusins make)
455  114    ERSSON, Sven (Dennis Mormors mormors morfars farmors make)
591  95    ESKILSSON, Anders (Dennis mm mf mf farmors morfar)
193  65    FELTENBERG, Anna Christina (Dennis Farfars farmors syster)
233  65    FELTENBERG, Carl Erik (Dennis Farfars farmors mors make)
194  65    FELTENBERG, Jan Eric (Dennis Farfars farmors bror)
192  65    FELTENBERG, Sofia Carolina (Dennis Farfars farmors syster)
241  80    FÅGEL, Stina (Dennis Mormors farmors mor)
379  108    GABRIELSDOTTER, Catharina (Dennis Mormors farmors farfars moster)
348  108    GABRIELSDOTTER, Maria (Dennis Mormors farmors farfars mor)
527  91    GABRIELSDOTTER, Maria (Dennis Mormors farmors farfars morfars mor)
377  108    GABRIELSSON, Erik (Dennis Mormors farmors farfars morbror)
378  108    GABRIELSSON, Jonas (Dennis Mormors farmors farfars morbror)
65  17    GOURAT, Françoise (Dennis Fars kusins fru)
486  128    GUNNARSDOTTER, Birgitta Brita (Dennis Mormors morfars farmors morfars syster)
483  128    GUNNARSDOTTER, Brita (Dennis Mormors morfars farmors morfars syster)
598  148    GUNNARSDOTTER, Elisabeth (Dennis mm mf fm morfars farfars syster)
488  128    GUNNARSDOTTER, Ingeborg (Dennis Mormors morfars farmors morfars syster)
487  128    GUNNARSDOTTER, Margareta (Dennis Mormors morfars farmors morfars syster)
600  148    GUNNARSDOTTER, Nöddöpt (Dennis mm mf fm morfars farfars syster)
321  86    GUNNARSDOTTER, Stina (Dennis Mormors morfars farfars brors fru)
489  128    GUNNARSDOTTER, Stina (Dennis Mormors morfars farmors morfars syster)
601  148    GUNNARSSON, Erik (Dennis mm mf fm morfars farfars bror)
602  148    GUNNARSSON, Erik (Dennis mm mf fm morfars farfars bror)
484  128    GUNNARSSON, Måns (Dennis Mormors morfars farmors morfars bror)
587  148    GUNNARSSON, Måns (Dennis mm mf fm morfars farfar)
445  128    GUNNARSSON, Sven (Dennis Mormors morfars farmors morfar)
485  128    GUNNARSSON, Sven (Dennis Mormors morfars farmors morfars bror)
184  63    GUSTAFSDOTTER, Hulda Amalia (Dennis Farfars farfars syster)
188  63    GUSTAFSSON, Betty Emilia (Dennis Farfars farfars syster)
229  63    GUSTAFSSON, Carl Gustaf (Dennis Farfars farfars far)
185  63    GUSTAFSSON, Carl Herman (Dennis Farfars farfars bror)
187  63    GUSTAFSSON, Johan Robert (Dennis Farfars farfars bror)
186  63    GUSTAFSSON, Maria Wallentina (Dennis Farfars farfars syster)
189  63    GUSTAFSSON, Mils Hypatius (Dennis Farfars farfars bror)
599  145    HALVARDSSON, Pål (Dennis mm mf fm morfars farfars systers make)
43  20    HANSEN KARLSSON, Anna Sofia Elisabet (Dennis Kusin)
44  20    HANSEN KARLSSON, Hans Jonas Åke (Dennis Kusin)
76  20    HANSEN, Eva Britt (Dennis Mors kusins fru)
577  107    HANSSON, Joen (Dennis mm fm ff farmors morfar)
190  64    HELLSTRÖM, Amalia Ottilia (Dennis Farfars farmors syster)
174  64    HELLSTRÖM, Amanda Lovisa (Dennis Farfars farmor)
191  64    HELLSTRÖM, Arvid Anshelm (Dennis Farfars farmors bror)
246  77    HELLSTRÖM, Carl Henning (Dennis Farfars farmors farbror)
231  77    HELLSTRÖM, Erik Reinhold (Dennis Farfars farmors far)
289  77    HELLSTRÖM, Pehr (Dennis Farfars farmors farfar)
458  116    HENRIKSDOTTER, Maria (Dennis Mormors mormors mormors farfars fru)
555  134    HENRIKSDOTTER, Valborg (Dennis Mormors morfars farfars mormors morbrors fru)
294  91    HOLLSTEDT, Anders (Dennis Mormors farmors farfar)
240  79    HOLLSTEDT, Anders (Dennis Mormors farmors far)
252  79    HOLLSTEDT, Britta (Dennis Mormors farmors faster)
374  106    HOLLSTEDT, Dödfödd (Dennis Mormors farmors farfars faster)
373  106    HOLLSTEDT, Gunilla (Dennis Mormors farmors farfars faster)
312  91    HOLLSTEDT, Jan (Dennis Mormors farmors farfars bror)
369  106    HOLLSTEDT, Johan (Dennis Mormors farmors farfars farbror)
430  106    HOLLSTEDT, Johan (Dennis Mormors farmors farfars farfar)
253  79    HOLLSTEDT, Jonas (Dennis Mormors farmors farbror)
371  106    HOLLSTEDT, Jonas (Dennis Mormors farmors farfars farbror)
347  106    HOLLSTEDT, Jonas (Dennis Mormors farmors farfars far)
372  106    HOLLSTEDT, Lisa (Dennis Mormors farmors farfars faster)
370  106    HOLLSTEDT, Lisa (Dennis Mormors farmors farfars faster)
255  79    HOLLSTEDT, Lisa (Dennis Mormors farmors faster)
313  91    HOLLSTEDT, Lisa (Dennis Mormors farmors farfars syster)
254  79    HOLLSTEDT, Maria (Dennis Mormors farmors faster)
314  91    HOLLSTEDT, Maria (Dennis Mormors farmors farfars syster)
181  68    HOLLSTEDT, Maria (Dennis Mormors farmor)
257  79    HOLLSTEDT, Nils (Dennis Mormors farmors farbror)
315  91    HOLLSTEDT, Olof (Dennis Mormors farmors farfars bror)
73  28    HOLMBERG, Britt (Dennis Fars kusin)
71  28    HOLMBERG, Ove (Dennis Fars kusin)
72  28    HOLMBERG, Per-Arne (Dennis Fars kusin)
70  28    HOLMBERG, Tommy (Dennis Fars kusin)
93  28    HOLMBERG, Yngve (Dennis Farfars systers make)
462  123    HOLMSTEDT, Anders (Dennis Mormors farmors farfars farmors bror)
465  123    HOLMSTEDT, Annika (Dennis Mormors farmors farfars farmors syster)
466  123    HOLMSTEDT, Greta (Dennis Mormors farmors farfars farmors syster)
463  123    HOLMSTEDT, Johan (Dennis Mormors farmors farfars farmors bror)
431  123    HOLMSTEDT, Lisa Olofsdotter (Dennis Mormors farmors farfars farmor)
464  123    HOLMSTEDT, Olof (Dennis Mormors farmors farfars farmors bror)
79  33    HULTQVIST, Birgitta (Dennis Mors åttonde kusin)
110  49    HULTQVIST, Gunnar (Dennis Mormors sjunde kusin)
117  52    HULTQVIST, Ingrid Kristina (Dennis Mormors sjunde kusin)
224  62    HULTQVIST, Johan (Dennis Mormors morfars trasslings make)
172  62    HULTQVIST, Johan Hilding (Dennis Mormors mors sjätte kusin)
109  49    HULTQVIST, Karin Matilda (Dennis Mormors sjunde kusin)
170  62    HULTQVIST, Karl Otto (Dennis Mormors mors sjätte kusin)
80  33    HULTQVIST, Marianne (Dennis Mors åttonde kusin)
165  61    HULTQVIST, Per Reinhold Emanuel (Dennis Mormors mors sjätte kusin)
34  16    HYLANDER, Dennis (Dennis Kusin)
10  6    HYLANDER, Hugo (Dennis Kusins son)
35  16    HYLANDER, Johan (Dennis Kusin)
9  6    HYLANDER, Karl (Dennis Kusins son)
63  16    HYLLANDER, Lasse (Dennis Mosters make)
33  16    HYLLANDER, Patrik (Dennis Kusin)
32  16    HYLLANDER, Pernilla (Dennis Kusin)
438  126    HÅKANSDOTTER, Annika (Dennis Mormors farmors morfars mormor)
506  136    HÅKANSDOTTER, Annika (Dennis Mormors morfars farfars mormors kusin)
478  126    HÅKANSDOTTER, Catharina (Dennis Mormors farmors morfars mormors syster)
475  126    HÅKANSDOTTER, Maria (Dennis Mormors farmors morfars mormors syster)
476  126    HÅKANSDOTTER, Maria (Dennis Mormors farmors morfars mormors syster)
477  126    HÅKANSDOTTER, Stina (Dennis Mormors farmors morfars mormors syster)
512  136    HÅKANSSON, Johan (Dennis Mormors morfars farfars mormors kusin)
504  136    HÅKANSSON, Jonas (Dennis Mormors morfars farfars mormors kusin)
510  136    HÅKANSSON, Jöns (Dennis Mormors morfars farfars mormors kusin)
509  136    HÅKANSSON, Olof (Dennis Mormors morfars farfars mormors kusin)
513  136    HÅKANSSON, Olof (Dennis Mormors morfars farfars mormors kusin)
511  136    HÅKANSSON, Per (Dennis Mormors morfars farfars mormors kusin)
508  136    HÅKANSSON, Segol (Dennis Mormors morfars farfars mormors kusin)
474  126    HÅKANSSON, Sven (Dennis Mormors farmors morfars mormors bror)
581  126    HÅKANSSON, Sven (Dennis mm fm mf mormors farfar)
31  15    HÅKMAN, Jimmy (Dennis Kusin)
61  15    HÅKMAN, Sigbritt (Dennis Morbrors fru)
12  10    HÖRNLUND, Carl Henrik* (Dennis Nionde kusins son)
45  22    HÖRNLUND, Eva Maria* (Dennis Nionde kusin)
48  22    HÖRNLUND, Lars Anders* (Dennis Nionde kusin)
14  10    HÖRNLUND, Lars Johan* (Dennis Nionde kusins son)
82  22    HÖRNLUND, Lars* Gunnar Bertil (Dennis Mors åttonde kusins make)
50  22    HÖRNLUND, Olle* (Dennis Nionde kusin)
52  22    HÖRNLUND, Ulrika Kristina* (Dennis Nionde kusin)
580  125    JACOBSDOTTER, Carin (Dennis mm fm mf morfars mormor)
495  132    JANSDOTTER, Brita (Dennis Mormors mormors mormors morfars syster)
299  94    JANSDOTTER, Cajsa (Dennis Mormors morfars farmor)
346  90    JANSDOTTER, Cajsa (Dennis Farfars morfars morfars mor)
497  132    JANSDOTTER, Elsa (Dennis Mormors mormors mormors morfars syster)
237  67    JANSDOTTER, Eva Karolina (Dennis Farfars mormors mor)
218  74    JANSDOTTER, Hulda Maria (Dennis Mormors morfars pyssling)
501  132    JANSDOTTER, Ingeborg (Dennis Mormors mormors mormors morfars syster)
291  54    JANSDOTTER, Kristina (Dennis Farfars morfars farmor)
499  132    JANSDOTTER, Maria (Dennis Mormors mormors mormors morfars syster)
457  115    JANSDOTTER, Maria (Dennis Mormors mormors mormors farmor)
324  94    JANSSON, Anders (Dennis Mormors morfars farmors bror)
443  94    JANSSON, Anders (Dennis Mormors morfars farmors farfar)
500  132    JANSSON, Anders (Dennis Mormors mormors mormors morfars bror)
507  120    JANSSON, Henrik (Dennis Mormors morfars farfars mormors kusins make)
453  70    JANSSON, Magnus (Dennis Mormors mormors morfars farfar)
305  70    JANSSON, Magnus (Dennis Mormors mormors morfar)
178  55    JANSSON, Nils (Dennis Morfars morfar)
498  132    JANSSON, Nils (Dennis Mormors mormors mormors morfars bror)
140  55    JANSSON, Nn (Dennis Morfars moster)
496  132    JANSSON, Per (Dennis Mormors mormors mormors morfars bror)
459  132    JANSSON, Philip (Dennis Mormors mormors mormors morfar)
101  30    JANSSON, Yvonne Marianne (Dennis Mormors brors fru)
525  107    JOENSDOTTER, Maria (Dennis Mormors farmors farfars farmors mor)
440  81    JOHANSDOTTER, Carin (Dennis Mormors morfars farfars farmor)
550  133    JOHANSDOTTER, Carin (Dennis Mormors mormors mormors mormors mor)
592  95    JOHANSDOTTER, Kerstin (Dennis mm mf mf farmors mormor)
620  27    JOHANSSON, Jenny (Maj-Britt Eleonor Petterssons Mor)
539  129    JOHANSSON, Olof (Dennis Mormors morfars farmors mormors far)
482  127    JONASDOTTER, Catharina (Dennis Mormors morfars farfars mormors syster)
269  84    JONASSON JÄGER, Nils (Dennis Mormors mormors farbror)
244  84    JONASSON JÄGER, Olof (Dennis Mormors mormors far)
502  133    JONASSON, Mats (Dennis Mormors mormors mormors mormors bror)
427  104    JONSDOTTER, Anna (Dennis Mormors morfars farmors mors sysslings fru)
434  108    JONSDOTTER, Barbro (Dennis Mormors farmors farfars mormor)
350  109    JONSDOTTER, Brita (Dennis Mormors farmors morfars mor)
442  127    JONSDOTTER, Brita (Dennis Mormors morfars farfars mormor)
530  125    JONSDOTTER, Brita (Dennis Mormors farmors morfars morfars mor)
523  137    JONSDOTTER, Britta (Dennis Mormors morfars farmors morfars kusin)
479  127    JONSDOTTER, Catharina (Dennis Mormors morfars farfars mormors syster)
519  137    JONSDOTTER, Ingegerd (Dennis Mormors morfars farmors morfars kusin)
521  137    JONSDOTTER, Ingegerd (Dennis Mormors morfars farmors morfars kusin)
460  133    JONSDOTTER, Maria (Dennis Mormors mormors mormors mormor)
503  133    JONSDOTTER, Maria (Dennis Mormors mormors mormors mormors syster)
515  121    JONSDOTTER, Marit (Dennis Mormors morfars farmors morfars kusins fru)
517  137    JONSDOTTER, Märta Elisabeth (Dennis Mormors morfars farmors morfars kusin)
522  137    JONSDOTTER, Sara (Dennis Mormors morfars farmors morfars kusin)
405  119    JONSDOTTER, Stina (Dennis Mormors morfars farfars mors kusin)
98  40    JONSSON, Birgit (Dennis Mormors syster)
526  91    JONSSON, Erik (Dennis Mormors farmors farfars morfars far)
270  84    JONSSON, Johan (Dennis Mormors mormors farbror)
613  146    JONSSON, Jonas (Dennis mm mf ff mm farfars farfar)
531  125    JONSSON, Lars (Dennis Mormors farmors morfars morfars mors make)
514  137    JONSSON, Magnus (Dennis Mormors morfars farmors morfars kusin)
605  149    JONSSON, Olof (Dennis mm mf ff mormors farfars far)
617  146    JONSSON, Pehr (Dennis mm mf ff mm ff farfars farfar)
357  109    JONSSON, Petter (Dennis Mormors morfars mormors far)
520  137    JONSSON, Pål (Dennis Mormors morfars farmors morfars kusin)
518  137    JONSSON, Pål (Dennis Mormors morfars farmors morfars kusin)
481  127    JONSSON, Segol (Dennis Mormors morfars farfars mormors bror)
480  127    JONSSON, Sven (Dennis Mormors morfars farfars mormors bror)
99  29    JONSSON, Valter (Dennis Mormors systers make)
212  70    JÄGER, Emma Josefina (Dennis Mormors mormors syster)
211  70    JÄGER, Maria Christina (Dennis Mormors mormors syster)
213  70    JÄGER, Oskar Teofil (Dennis Mormors mormors bror)
560  136    JÖNSSON, Håkan (Dennis Mormors morfars farfars mormors mosters make)
451  84    JÖNSSON, Nils (Dennis Mormors mormors farmors farfar)
198  67    KARLSSON, Anna Matilda (Dennis Farfars mormors syster)
58  13    KARLSSON, Aurora (Dennis Morbrors fru)
202  67    KARLSSON, Axel Emil (Dennis Farfars mormors bror)
59  14    KARLSSON, Britt Marie (Dennis Morbrors fru)
176  67    KARLSSON, Frida Karolina (Dennis Farfars mormor)
28  13    KARLSSON, Gester (Dennis Kusin)
7  5    KARLSSON, Jimmy (Dennis Kusins son)
236  67    KARLSSON, Karl (Dennis Farfars mormors far)
201  67    KARLSSON, Karl Albert (Dennis Farfars mormors bror)
199  67    KARLSSON, Karl Edvald (Dennis Farfars mormors bror)
88  25    KARLSSON, Karl Hilding (Dennis Mormors make)
57  25    KARLSSON, Karl-Åke (Dennis Morbror)
60  25    KARLSSON, Kjell Hilding (Dennis Morbror)
77  21    KARLSSON, Kjerstin (Dennis Mors kusins fru)
29  14    KARLSSON, Kristina Theres (Dennis Kusin)
25  13    KARLSSON, Madeleine (Dennis Kusin)
27  13    KARLSSON, Nicole (Dennis Kusin)
541  130    KARLSSON, Nils (Dennis Mormors morfars morfars farfars far)
203  67    KARLSSON, Oskar Edvin (Dennis Farfars mormors bror)
26  13    KARLSSON, Peter Karl Philip (Dennis Kusin)
8  5    KARLSSON, Sammy (Dennis Kusins son)
100  41    KARLSSON, Sven-Åke (Dennis Mormors bror)
74  30    KARLSSON, Tord Åke (Dennis Mors kusin)
75  30    KARLSSON, Ulf Åke (Dennis Mors kusin)
200  67    KARLSSON, Wendla Kristina (Dennis Farfars mormors syster)
126  41    KARLSSON, Verner (Dennis Mormors mors make)
164  60    KJELLBOM, Hanna Teresia (Dennis Mormors mors trassling)
219  60    KJELLBOM, Herman (Dennis Mormors morfars pysslings make)
108  48    KJELLBOM, Karl Erik Leif (Dennis Mormors sjätte kusin)
78  32    KJELLBOM, Lars Erik (Dennis Mors sjunde kusin)
586  127    LARSDOTTER, Brita (Dennis mm mf ff mormors mormor)
302  83    LARSDOTTER, Greta (Dennis Mormors morfars morfars fru)
215  71    LARSSON, Amandus (Dennis Mormors farmors kusin)
214  71    LARSSON, Anders (Dennis Mormors farmors kusin)
256  71    LARSSON, Jan (Dennis Mormors farmors fasters make)
1  1    LINDER ÅSENTORP, Emelie (Dennis Dotter)
2  1    LINDER ÅSENTORP, Jonna (Dennis Dotter)
69  19    LINDER, Ann (Dennis Fars kusins fru)
68  27    LINDER, Bo (Dennis Fars kusin)
84  37    LINDER, Börje Alf Reinhold (Dennis Farfar)
37  17    LINDER, David (Dennis Kusin)
17  12    LINDER, Dennis Hans Börje (Denna rapportens huvudperson)
128  53    LINDER, Elsa Emilia (Dennis Farfars faster)
36  17    LINDER, Erik (Dennis Kusin)
119  53    LINDER, Evald Reinhold (Dennis Farfars far)
42  19    LINDER, Fredrik (Dennis Kusin)
173  63    LINDER, Gustaf Evald (Dennis Farfars farfar)
127  53    LINDER, Gustaf Herman (Dennis Farfars farbror)
54  23    LINDER, Hans Reinhold (Dennis Far)
131  42    LINDER, Karin Elisabeth (Dennis Farfars farbrors fru)
129  53    LINDER, Lilly Amanda (Dennis Farfars faster)
56  23    LINDER, Lise-Lott (Dennis Faster)
92  37    LINDER, Maj-Britt (Dennis Farfars syster)
55  24    LINDER, Marianne (Dennis Mor)
19  12    LINDER, Marie-Louise Sonja Anita (Dennis Syster)
130  53    LINDER, Nils Gustaf Arne (Dennis Farfars farbror)
64  27    LINDER, Ralf (Dennis Fars kusin)
40  19    LINDER, Rickard (Dennis Kusin)
41  19    LINDER, Simon (Dennis Kusin)
90  37    LINDER, Sture Rolf (Dennis Farfars bror)
115  35    LINDGREN, Gunnar* (Dennis Mormors sjunde kusins make)
83  35    LINDGREN, Håkan (Dennis Mors åttonde kusin)
46  7    LINDMAN, Sven Thomas* Osborne (Dennis Nionde kusins make)
13  7    LINDMAN-HÖRNLUND, Josef (Dennis Nionde kusins son)
89  26    LÖFVING, Ingemar (Dennis Mormors make)
62  26    LÖFVING, Inger (Dennis Moster)
362  98    MAGNUSDOTTER, Anna (Dennis Mormors mormors farmors mor)
225  76    MAGNUSDOTTER, Anna (Dennis Mormors morfars trassling)
227  76    MAGNUSDOTTER, Anna (Dennis Mormors morfars trassling)
271  85    MAGNUSDOTTER, Anna Greta (Dennis Mormors mormors moster)
177  24    MAGNUSDOTTER, Anna Stina (Dennis Morfars farmor)
425  122    MAGNUSDOTTER, Gunilla (Dennis Mormors morfars farmors mors syssling)
407  121    MAGNUSDOTTER, Gunilla (Dennis Mormors morfars farmors mors syssling)
409  121    MAGNUSDOTTER, Gunilla (Dennis Mormors morfars farmors mors syssling)
226  76    MAGNUSDOTTER, Ingeborg (Dennis Mormors morfars trassling)
340  102    MAGNUSDOTTER, Ingeborg (Dennis Mormors morfars farmors brylling)
424  122    MAGNUSDOTTER, Ingegerd (Dennis Mormors morfars farmors mors syssling)
546  131    MAGNUSDOTTER, Ingrid (Dennis Mormors mormors mormors farfars mor)
222  76    MAGNUSDOTTER, Karin (Dennis Mormors morfars trassling)
415  121    MAGNUSDOTTER, Karin (Dennis Mormors morfars farmors mors syssling)
420  122    MAGNUSDOTTER, Karin (Dennis Mormors morfars farmors mors syssling)
258  72    MAGNUSDOTTER, Karoline (Dennis Mormors farmors farbrors fru)
422  122    MAGNUSDOTTER, Kerstin (Dennis Mormors morfars farmors mors syssling)
245  85    MAGNUSDOTTER, Lisa Kajsa (Dennis Mormors mormors mor)
416  121    MAGNUSDOTTER, Marit (Dennis Mormors morfars farmors mors syssling)
423  122    MAGNUSDOTTER, Marit (Dennis Mormors morfars farmors mors syssling)
286  89    MAGNUSSON, Anna (Dennis Mormors morfars fars pyssling)
411  121    MAGNUSSON, Brita (Dennis Mormors morfars farmors mors syssling)
95  38    MAGNUSSON, Dagny Maria (Dennis Morfars syster)
334  101    MAGNUSSON, Erik (Dennis Mormors morfars farfars syssling)
272  85    MAGNUSSON, Erik (Dennis Mormors mormors morbror)
426  122    MAGNUSSON, Erik (Dennis Mormors morfars farmors mors syssling)
121  24    MAGNUSSON, Gustaf Leander (Dennis Morfars far)
363  70    MAGNUSSON, Jan (Dennis Mormors mormors morfars far)
336  101    MAGNUSSON, Jan (Dennis Mormors morfars farfars syssling)
273  85    MAGNUSSON, Jan (Dennis Mormors mormors morbror)
408  121    MAGNUSSON, Jon (Dennis Mormors morfars farmors mors syssling)
342  102    MAGNUSSON, Jon (Dennis Mormors morfars farmors brylling)
410  121    MAGNUSSON, Jon (Dennis Mormors morfars farmors mors syssling)
228  76    MAGNUSSON, Jon (Dennis Mormors morfars trassling)
413  121    MAGNUSSON, Jonas (Dennis Mormors morfars farmors mors syssling)
220  75    MAGNUSSON, Kristina (Dennis Mormors morfars trassling)
284  89    MAGNUSSON, Lars (Dennis Mormors morfars fars pyssling)
337  101    MAGNUSSON, Lars (Dennis Mormors morfars farfars syssling)
221  76    MAGNUSSON, Magnus (Dennis Mormors morfars trassling)
338  102    MAGNUSSON, Magnus (Dennis Mormors morfars farmors brylling)
417  122    MAGNUSSON, Magnus (Dennis Mormors morfars farmors mors syssling)
274  85    MAGNUSSON, Magnus (Dennis Mormors mormors morbror)
287  89    MAGNUSSON, Magnus (Dennis Mormors morfars fars pyssling)
414  121    MAGNUSSON, Nils (Dennis Mormors morfars farmors mors syssling)
94  38    MAGNUSSON, Olga Kristina (Dennis Morfars syster)
421  122    MAGNUSSON, Olof (Dennis Mormors morfars farmors mors syssling)
341  102    MAGNUSSON, Per (Dennis Mormors morfars farmors brylling)
339  102    MAGNUSSON, Per (Dennis Mormors morfars farmors brylling)
412  121    MAGNUSSON, Påhl (Dennis Mormors morfars farmors mors syssling)
118  36    MAGNUSSON, Sven Leopold (Dennis Mormors sjunde kusins make)
86  38    MAGNUSSON, Verner Gustav (Dennis Morfar)
454  114    MATSDOTTER, Annika (Dennis Mormors mormors morfars farmor)
432  107    MATSSON, Sven (Dennis Mormors farmors farfars farmors make)
549  133    MATTSON, Jonas (Dennis Mormors mormors mormors mormors far)
564  142    MÅNSDOTTER, Brita (Dennis Mormors morfars farmors morfars faster)
566  142    MÅNSDOTTER, Brita (Dennis Mormors morfars farmors morfars faster)
565  142    MÅNSDOTTER, Ingeborg (Dennis Mormors morfars farmors morfars faster)
567  142    MÅNSDOTTER, Ingeborg (Dennis Mormors morfars farmors morfars faster)
562  142    MÅNSDOTTER, Margareta (Dennis Mormors morfars farmors morfars faster)
561  142    MÅNSDOTTER, Märta (Dennis Mormors morfars farmors morfars faster)
568  142    MÅNSDOTTER, Sigrid (Dennis Mormors morfars farmors morfars faster)
563  142    MÅNSSON, Christian (Dennis Mormors morfars farmors morfars farbror)
609  148    MÅNSSON, Gunnar (Dennis mm mf fm morfars farfars far)
537  142    MÅNSSON, Gunnar (Dennis Mormors morfars farmors morfars far)
528  80    MÅNSSON, Nils (Dennis Mormors farmors morfars farfars far)
133  55    NILSDOTTER, Amanda Lovisa (Dennis Morfars moster)
329  97    NILSDOTTER, Anna (Dennis Mormors mormors farfars syster)
358  96    NILSDOTTER, Anna (Dennis Mormors morfars mormors mor)
137  55    NILSDOTTER, Anna Elisabet (Dennis Morfars moster)
263  81    NILSDOTTER, Anna Maria (Dennis Mormors morfars faster)
352  110    NILSDOTTER, Brita (Dennis Mormors morfars farfars mor)
536  94    NILSDOTTER, Brita (Dennis Mormors morfars farmors farfars mor)
259  81    NILSDOTTER, Brita Cajsa (Dennis Mormors morfars faster)
139  55    NILSDOTTER, Elin Gottfrida (Dennis Morfars moster)
548  132    NILSDOTTER, Ingeborg (Dennis Mormors mormors mormors morfars mor)
288  76    NILSDOTTER, Johanna (Dennis Mormors morfars fars pysslings fru)
572  137    NILSDOTTER, Karin (Dennis Mormors morfars farmors morfars fars kusins fru)
533  126    NILSDOTTER, Kerstin (Dennis Mormors farmors morfars mormors mor)
295  79    NILSDOTTER, Lisa (Dennis Mormors farmors farmor)
230  63    NILSDOTTER, Maja Lisa (Dennis Farfars farfars mor)
134  55    NILSDOTTER, Maria Kristina (Dennis Morfars moster)
264  81    NILSDOTTER, Stina (Dennis Mormors morfars faster)
296  92    NILSSON FÅGEL, Anders (Dennis Mormors farmors morfar)
303  97    NILSSON JÄGER, Jonas (Dennis Mormors mormors farfar)
242  81    NILSSON STARK, Anders (Dennis Mormors morfars far)
49  9    NILSSON, Agneta* Ursula Maria (Dennis Nionde kusins fru)
435  80    NILSSON, Anders (Dennis Mormors farmors morfars farfar)
122  55    NILSSON, Emma Charlotta (Dennis Morfars mor)
138  55    NILSSON, Gustaf Walfrid (Dennis Morfars morbror)
260  81    NILSSON, Jan Petter (Dennis Mormors morfars farbror)
447  130    NILSSON, Karl (Dennis Mormors morfars morfars farfar)
136  55    NILSSON, Karl Edvard (Dennis Morfars morbror)
359  97    NILSSON, Nils (Dennis Mormors mormors farfars far)
328  97    NILSSON, Nils (Dennis Mormors mormors farfars bror)
262  81    NILSSON, Nils Johan (Dennis Mormors morfars farbror)
135  55    NILSSON, Nils Johan (Dennis Morfars morbror)
361  84    NILSSON, Olof (Dennis Mormors mormors farmors far)
558  135    NILSSON, Per (Dennis Mormors morfars farfars mormors mosters make)
461  118    NILSSON, Per (Dennis Mormors mormors mormors mormors make)
261  81    NILSSON, Sven (Dennis Mormors morfars farbror)
615  130    NN, Anders (Dennis mm mf mf ff mormors farfar)
614  149    NN, Anna (Dennis mm mf ff mm farfars farmor)
612  130    NN, Brita (Dennis mm mf mf farfars mormors mor)
156  45    NN, Greta (Dennis Mormors farbrors fru)
579  125    NN, Jon (Dennis mm fm mf morfars morfar)
618  146    NN, Karin (Dennis mm mf ff mm ff farfars farmor)
578  109    NN, Sven (Dennis mm fm mf morfars farfar)
23  12    NÖRBO, Daniel Göte Verner (Dennis Bror)
21  12    NÖRBO, Michael Carl Evald (Dennis Bror)
183  70    OLOFSDOTTER, Anna Mathilda (Dennis Mormors mormor)
491  129    OLOFSDOTTER, Annika (Dennis Mormors morfars farmors mormors syster)
492  129    OLOFSDOTTER, Brita (Dennis Mormors morfars farmors mormors syster)
446  129    OLOFSDOTTER, Catharina (Dennis Mormors morfars farmors mormor)
516  122    OLOFSDOTTER, Ingeborg (Dennis Mormors morfars farmors morfars kusins fru)
584  140    OLOFSDOTTER, Margeta (Dennis mm mf ff mormors farmor)
490  129    OLOFSDOTTER, Maria (Dennis Mormors morfars farmors mormors syster)
606  147    OLOFSSON, Arvid (Dennis mm mf ff mormors morfars far)
583  146    OLOFSSON, Sven (Dennis mm mf ff mormors farfar)
439  81    OLOFSSON, Sven (Dennis Mormors morfars farfars farfar)
330  98    OLSDOTTER, Anna (Dennis Mormors mormors farmors syster)
266  82    OLSDOTTER, Anna (Dennis Mormors morfars moster)
331  98    OLSDOTTER, Brita (Dennis Mormors mormors farmors syster)
356  95    OLSDOTTER, Catharina (Dennis Mormors morfars morfars mor)
243  82    OLSDOTTER, Catharina (Dennis Mormors morfars mor)
304  98    OLSDOTTER, Maria (Dennis Mormors mormors farmor)
290  77    OLSDOTTER, Sahra (Dennis Farfars farmors farmor)
428  105    OLSSON, Anders (Dennis Farfars morfars morfars farfar)
265  82    OLSSON, Carl (Dennis Mormors morfars morbror)
268  82    OLSSON, Jan Niclas (Dennis Mormors morfars morbror)
267  82    OLSSON, Petter Jonas (Dennis Mormors morfars morbror)
429  105    PEHRSDOTTER, Cajsa (Dennis Farfars morfars morfars farmor)
616  146    PEHRSSON, Jonas (Dennis mm mf ff mm farfars farfars far)
450  84    PERSDOTTER, Annika (Dennis Mormors mormors farfars mormor)
171  52    PERSDOTTER, Brita (Dennis Mormors mors sjätte kusins fru)
418  102    PERSDOTTER, Ingeborg (Dennis Mormors morfars farmors mors sysslings fru)
167  61    PERSDOTTER, Kristina (Dennis Mormors mors sjätte kusin)
297  80    PERSDOTTER, Stina (Dennis Mormors farmors mormor)
441  110    PERSSON, Nils (Dennis Mormors morfars farfars morfar)
325  96    PETTERSDOTTER, Anna (Dennis Mormors morfars mormors syster)
301  96    PETTERSDOTTER, Anna (Dennis Mormors morfars mormor)
318  93    PETTERSDOTTER, Anna (Dennis Mormors morfars farfars syster)
317  93    PETTERSDOTTER, Brita (Dennis Mormors morfars farfars syster)
316  93    PETTERSDOTTER, Cajsa (Dennis Mormors morfars farfars syster)
322  93    PETTERSDOTTER, Maria (Dennis Mormors morfars farfars syster)
327  96    PETTERSDOTTER, Maria (Dennis Mormors morfars mormors syster)
275  86    PETTERSDOTTER, Stina (Dennis Mormors morfars fars kusin)
22  3    PETTERSSON, Diana Margareta (Dennis Brors fru)
4  3    PETTERSSON, Jennifer Margareta (Dennis Brordotter)
323  93    PETTERSSON, Jonas (Dennis Mormors morfars farfars bror)
91  27    PETTERSSON, Maj-Britt Eleonor (Dennis Farfars brors fru)
326  96    PETTERSSON, Nils (Dennis Mormors morfars mormors bror)
298  93    PETTERSSON, Nils (Dennis Mormors morfars farfar)
619  27    PETTERSSON, Otto Hjalmar Valfrid (Maj-Britt Eleonor Petterssons Far)
30  5    PETTERSSON, Peter (Dennis Kusins make)
320  93    PETTERSSON, Petter (Dennis Mormors morfars farfars bror)
319  93    PETTERSSON, Sven (Dennis Mormors morfars farfars bror)
404  117    PHILIPSDOTTER, Cajsa (Dennis Mormors mormors mormors moster)
366  117    PHILIPSDOTTER, Ingeborg (Dennis Mormors mormors mormors mor)
593  144    PHILIPSSON, Anders (Dennis mm mm mm morfars farfar)
401  117    PHILIPSSON, Jan (Dennis Mormors mormors mormors morbror)
403  117    PHILIPSSON, Jonas (Dennis Mormors mormors mormors morbror)
402  117    PHILIPSSON, Olof (Dennis Mormors mormors mormors morbror)
571  145    PÅHLSSON, Jonas (Dennis Mormors morfars farmors morfars fars kusin)
575  145    PÅLSDOTTER, Anna (Dennis Mormors morfars farmors morfars fars kusin)
570  145    PÅLSDOTTER, Annika (Dennis Mormors morfars farmors morfars fars kusin)
573  145    PÅLSDOTTER, Märta (Dennis Mormors morfars farmors morfars fars kusin)
574  145    PÅLSSON, Måns (Dennis Mormors morfars farmors morfars fars kusin)
96  40    RENSTRÖM, Karin (Dennis Mormors syster)
112  50    RÖBERG, Aagot* Elvira (Dennis Mormors sjunde kusin)
168  50    RÖBERG, Arvid Johan (Dennis Mormors mors sjätte kusins make)
47  8    SALTIN, Karl* Gunnar (Dennis Nionde kusins make)
535  141    SEGOLSDOTTER, Annika (Dennis Mormors morfars farfars mormors mor)
556  141    SEGOLSDOTTER, Catharina (Dennis Mormors morfars farfars mormors moster)
607  147    SEGOLSDOTTER, Maria (Dennis mm mf ff mormors morfars mor)
557  141    SEGOLSDOTTER, Maria Maja (Dennis Mormors morfars farfars mormors moster)
559  141    SEGOLSDOTTER, Stina (Dennis Mormors morfars farfars mormors moster)
603  126    SEGOLSSON, Håkan (Dennis mm fm mf mormors farfars far)
554  141    SEGOLSSON, Johan (Dennis Mormors morfars farfars mormors morbror)
553  141    SEGOLSSON, Lars (Dennis Mormors morfars farfars mormors morbror)
552  141    SEGOLSSON, Olof (Dennis Mormors morfars farfars mormors morbror)
444  111    SONESDOTTER, Stina (Dennis Mormors morfars farmors farmor)
207  69    STARK, Anders Lodvig (Dennis Mormors morfars bror)
204  69    STARK, Anna Cajsa (Dennis Mormors morfars syster)
161  57    STARK, Anna Ottilia (Dennis Mormors moster)
182  69    STARK, Carl August (Dennis Mormors morfar)
157  57    STARK, Edla Katarina (Dennis Mormors moster)
208  69    STARK, Erik Petter (Dennis Mormors morfars bror)
162  58    STARK, Helen (Dennis Mormors mors kusin)
210  69    STARK, Ida (Dennis Mormors morfars syster)
158  57    STARK, Irma Matilda (Dennis Mormors moster)
124  57    STARK, Jenny Elisabet (Dennis Mormors mor)
159  57    STARK, Karl Oskar (Dennis Mormors morbror)
209  58    STARK, Maria (Dennis Mormors morfars brors fru)
206  69    STARK, Maria Kristina (Dennis Mormors morfars syster)
106  31    STARK, Marianne (Dennis Mormors kusins fru)
205  69    STARK, Nils Johan (Dennis Mormors morfars bror)
160  46    STARK, Signe (Dennis Mormors morbrors fru)
105  46    STARK, Sune (Dennis Mormors kusin)
293  78    STRÖMBERG, Stina Britta (Dennis Farfars morfars mormor)
292  90    SVEDBERG, Anders (Dennis Farfars morfars morfar)
251  78    SVEDBERG, Anders August (Dennis Farfars morfars morbror)
310  90    SVEDBERG, Brita (Dennis Farfars morfars morfars syster)
308  90    SVEDBERG, Britta Cajsa (Dennis Farfars morfars morfars syster)
249  78    SVEDBERG, Carl Ulric (Dennis Farfars morfars morbror)
235  78    SVEDBERG, Emma Vilhelmina (Dennis Farfars morfars mor)
250  78    SVEDBERG, Hedvig Charlotta (Dennis Farfars morfars moster)
307  90    SVEDBERG, Jan Petter (Dennis Farfars morfars morfars bror)
248  78    SVEDBERG, Johanna Maria (Dennis Farfars morfars moster)
311  90    SVEDBERG, Maria Elisabeth (Dennis Farfars morfars morfars syster)
309  90    SVEDBERG, Stina (Dennis Farfars morfars morfars syster)
247  78    SVEDBERG, Stina Catharina (Dennis Farfars morfars moster)
604  126    SVENSDOTTER, Anna (Dennis mm fm mf mormors farfars mor)
392  112    SVENSDOTTER, Anna (Dennis Mormors morfars farmors moster)
538  128    SVENSDOTTER, Brita (Dennis Mormors morfars farmors morfars mor)
354  112    SVENSDOTTER, Brita (Dennis Mormors morfars farmors mor)
393  112    SVENSDOTTER, Cajsa (Dennis Mormors morfars farmors moster)
388  112    SVENSDOTTER, Gunilla (Dennis Mormors morfars farmors moster)
390  112    SVENSDOTTER, Gunilla (Dennis Mormors morfars farmors moster)
364  70    SVENSDOTTER, Gunilla (Dennis Mormors mormors morfars mor)
540  129    SVENSDOTTER, Gunnilla (Dennis Mormors morfars farmors mormors mor)
397  115    SVENSDOTTER, Ingrid (Dennis Mormors mormors mormors faster)
448  95    SVENSDOTTER, Katarina (Dennis Mormors morfars morfars farmor)
493  131    SVENSDOTTER, Kerstin (Dennis Mormors mormors mormors farfars syster)
400  116    SVENSDOTTER, Lena (Dennis Mormors mormors mormors faster)
399  116    SVENSDOTTER, Maria (Dennis Mormors mormors mormors faster)
452  84    SVENSDOTTER, Maria (Dennis Mormors mormors farmors farmor)
436  80    SVENSDOTTER, Maria (Dennis Mormors farmors morfars farmor)
389  112    SVENSDOTTER, Maria (Dennis Mormors morfars farmors moster)
20  2    SVENSK, Jan Henrik (Dennis Systers make)
3  2    SVENSK, Sebastian Johannes Henrik (Dennis Systerson)
216  73    SVENSSON, Alma (Dennis Mormors morfars kusin)
375  107    SVENSSON, Anders (Dennis Mormors farmors farfars farbror)
529  109    SVENSSON, Anders (Dennis Mormors farmors morfars morfars far)
332  100    SVENSSON, Anna Carolina (Dennis Mormors farmors farfars kusin)
394  114    SVENSSON, Erik (Dennis Mormors mormors morfars farbror)
365  115    SVENSSON, Erik (Dennis Mormors mormors mormors far)
151  43    SVENSSON, Hugo (Dennis Mormors fasters make)
532  139    SVENSSON, Håkan (Dennis Mormors farmors morfars mormors far)
102  43    SVENSSON, Ingalill (Dennis Mormors kusin)
398  116    SVENSSON, Jan (Dennis Mormors mormors mormors farbror)
551  139    SVENSSON, Johan (Dennis Mormors farmors morfars mormors farbror)
276  73    SVENSSON, Johan (Dennis Mormors morfars fars kusins make)
534  140    SVENSSON, Jonas (Dennis Mormors morfars farfars mormors far)
608  127    SVENSSON, Lars (Dennis mm mf ff mormors mormors far)
386  112    SVENSSON, Magnus (Dennis Mormors morfars farmors morbror)
494  131    SVENSSON, Magnus (Dennis Mormors mormors mormors farfars bror)
395  114    SVENSSON, Mats (Dennis Mormors mormors morfars farbror)
387  112    SVENSSON, Olof (Dennis Mormors morfars farmors morbror)
391  112    SVENSSON, Olof (Dennis Mormors morfars farmors morbror)
351  81    SVENSSON, Petter (Dennis Mormors morfars farfars far)
456  131    SVENSSON, Sven (Dennis Mormors mormors mormors farfar)
545  131    SVENSSON, Sven (Dennis Mormors mormors mormors farfars far)
396  115    SVENSSON, Sven (Dennis Mormors mormors mormors farbror)
344  89    TORBJÖRNSDOTTER, Karin (Dennis Mormors morfars farmors bryllings fru)
589  143    UDDESSON, Anders (Dennis mm mf mf farfars morfar)
116  51    ÅKERBLOM, August Sixten* (Dennis Mormors sjunde kusin)
169  51    ÅKERBLOM, Jonas* August (Dennis Mormors mors sjätte kusins make)
113  51    ÅKERBLOM, Karin* Elisabeth (Dennis Mormors sjunde kusin)
114  34    ÅLUND, Rolf* Henrik (Dennis Mormors sjunde kusins make)
81  34    ÅLUND, Ulla* Kari (Dennis Mors åttonde kusin)
18  1    ÅSENTORP, Kristina (Dennis Fru)