1. INLEDNING


STATISTIK

Denna rapport visar detaljerna om 620 personer, varav 310 är manliga, och 310 är kvinnliga. Av de 201 personerna med registrerade födelse- och döddata var medellivslängden 52,4 år. Av dessa är 107 manliga med en medellivslängd som uppgår till 51,3 år, och 94 kvinnliga med en medellivslängd som uppgår till 53,6 år.

Inom det direkta relations avsnittet, var den längst levande manliga Sven Dalhammar, som avled vid en ålder av 89, och den längst levande kvinnliga var Aagot* Elvira Röberg, som avled vid en ålder av 96. Bland de indirekta relationerna, var den längst levande manliga Otto Hjalmar Valfrid Pettersson, som avled vid en ålder av 75, och den längst levande kvinnliga var Jenny Johansson, som avled vid en ålder av 94.

Det finns 173 familjer som rapporterats. 157 av dessa familjer rapporterades att ha barn, med ett genomsnitt av 2,9 barn per familj.


BERÄTTELSER

Avsnittet "De Direkta Relationerna" rapporterar detaljerna om personer som har en direkt familjanslutning till Dennis Hans Börje Linder. Avsnittet bryts ner i underavsnitt för varje relation, personerna listas i relation av närheten i förhållandet. Följdnumren används genom hela rapporten för att korshänsvisning bakåt till det detaljerade släktträdet av personen skall kunna ges.

Avsnittet "Indirekta Relationer" rapporterar detaljerna om personer, som inte har en direkt familjanslutning till Dennis Hans Börje Linder, men har direkta familjanslutningar till en person, som rapporteras inom avsnittet "för direkta relationer", eller inom ett annat avsnitt av indirekta relationer.


KUSINFÖRHÅLLANDEN

Kusinförhållanden bestäms i släktsteg (Kusin, Syssling, Brylling, Pyssling, Trassling, Sjätte Kusin, etc.).

Avståndet är bestämt från en persons perspektiv, som ett mindre än numret av föregående generations tvärlinje bakåt från den personen, tills den första gemensamma förfadern med den andra personen finns. Således om två personer av samma generation har en gemensam far- morförälder (tre generationer tillbaka ), är de sysslingar.

Släktstegen bestäms av antalet relationer som skiljer de två personerna. Släktstegen uttrycks, genom att fylla på son/dotter efter relationen eller far/mor för relationen.

När kusiner är av olika generationer, är avståndet till varje person olika. Ta din kusins barn, till exempel. Eftersom din gemensamma förfader till dem är din farfar, är de dina kusiners sons. Eftersom att deras gemensamma förfader till dig är deras farfars far, du är deras fars kusin.


FAMILJETRÄDSAVSNITT

Varje stamträd visar de rapporterade barnen, föräldrarna, far och morföräldrarna och farfars/Farmors och morfars/mormors föräldrar i en familjgrupp. För att minska flödet, kan en familjgrupp, som inkluderas helt inom ett annat stamträd inte rapporteras separat.

Ovanför varje av far- morföräldrarnas boxar (övre raden), visas ett nummer för fortsättningsstamträdreferens i vinkelkonsoler, om gammel mor och farföräldrar registreras som ett barn i fortsättningsträden. Ett fortsättningsreferensnummer visas också på vänstersidan av en morförälder- eller förälders box, om den personen har syskon som rapporteras i fortsättningsträden och under en barn box (den nedersta raden) om den personen har barn som rapporteras i fortsättningsträden.

I fall av många relationer föregås ett fortsättningsreferensnummer med "=" som visas på höger sida av en förälder box. Detta referensnummer visar det föregående och/eller nästa träd som den personen visas i med en annan deltagare.