14. SLÄKTSKAP


Detta avsnitt innehåller detaljer om relationerna mellan olika personer och Dennis Hans Börje Linder.

För att att göra korshänsvisning lättare, visas referensnumret i detta avsnittet med förhållandebeskrivningen inom de andra avsnitten.

NÄRMASTE FAMLIJEN
1. HANS REINHOLD LINDER. Far.
2. MARIANNE LINDER. Mor.
3. MICHAEL CARL EVALD NÖRBO. Bror.
4. DANIEL GÖTE VERNER NÖRBO. Bror.
5. MARIE-LOUISE SONJA ANITA LINDER. Syster.
6. KRISTINA ÅSENTORP. Fru.
7. JONNA LINDER ÅSENTORP. Dotter.
8. EMELIE LINDER ÅSENTORP. Dotter.

1 SLÄKTSTEG
9. BÖRJE ALF REINHOLD LINDER. Fars far.
10. GUNN ANN-MARIE DANIELSSON. Fars mor.
11. LISE-LOTT LINDER. Fars syster.
12. VERNER GUSTAV MAGNUSSON. Mors far.
13. SONJA THERESIA ENGELBREKT. Mors mor.
14. KJELL HILDING KARLSSON. Mors bror.
15. KARL-ÅKE KARLSSON. Mors bror.
16. INGER LÖFVING. Mors syster.
17. DIANA MARGARETA PETTERSSON. Brors fru.
18. ANNA KARIN BERGLIND. Brors fru.
19. ELIAS PER HANS BERGLIND. Brors son.
20. JENNIFER MARGARETA PETTERSSON. Brors dotter.
21. ALICE MARIANNE INGELA BERGLIND. Brors dotter.
22. JAN HENRIK SVENSK. Systers make.
23. SEBASTIAN JOHANNES HENRIK SVENSK. Systers son.

2 SLÄKTSTEG
24. EVALD REINHOLD LINDER. Fars fars far.
25. ASTRID FRIDEBORG ERIKSSON. Fars fars mor.
26. STURE ROLF LINDER. Fars fars bror.
27. MAJ-BRITT LINDER. Fars fars syster.
28. GUSTAF LEANDER MAGNUSSON. Mors fars far.
29. EMMA CHARLOTTA NILSSON. Mors fars mor.
30. OLGA KRISTINA MAGNUSSON. Mors fars syster.
31. DAGNY MARIA MAGNUSSON. Mors fars syster.
32. EVERT HELGE ENGELBREKT. Mors mors far.
33. JENNY ELISABET STARK. Mors mors mor.
34. SVEN-ÅKE KARLSSON. Mors mors bror.
35. LENNART ENGELBREKT. Mors mors bror.
36. BIRGIT JONSSON. Mors mors syster.
37. KARIN RENSTRÖM. Mors mors syster.
38. INGEMAR LÖFVING. Mors mors make.
39. KARL HILDING KARLSSON. Mors mors make.
40. SIGBRITT HÅKMAN. Mors brors fru.
41. AURORA KARLSSON. Mors brors fru.
42. BRITT MARIE KARLSSON. Mors brors fru.
43. GESTER KARLSSON. Mors brors son.
44. JIMMY HÅKMAN. Mors brors son.
45. PETER KARL PHILIP KARLSSON. Mors brors son.
46. MADELEINE KARLSSON. Mors brors dotter.
47. KRISTINA THERES KARLSSON. Mors brors dotter.
48. NICOLE KARLSSON. Mors brors dotter.
49. LASSE HYLLANDER. Mors systers make.
50. PATRIK HYLLANDER. Mors systers son.
51. DENNIS HYLANDER. Mors systers son.
52. JOHAN HYLANDER. Mors systers son.
53. PERNILLA HYLLANDER. Mors systers dotter.

3 SLÄKTSTEG
54. GUSTAF EVALD LINDER. Fars fars fars far.
55. AMANDA LOVISA HELLSTRÖM. Fars fars fars mor.
56. NILS GUSTAF ARNE LINDER. Fars fars fars bror.
57. GUSTAF HERMAN LINDER. Fars fars fars bror.
58. LILLY AMANDA LINDER. Fars fars fars syster.
59. ELSA EMILIA LINDER. Fars fars fars syster.
60. KARL ERIK ERIKSSON. Fars fars mors far.
61. FRIDA KAROLINA KARLSSON. Fars fars mors mor.
62. HELGA VILHELMINA ERIKSSON. Fars fars mors syster.
63. MAJ-BRITT ELEONOR PETTERSSON. Fars fars brors fru.
64. RALF LINDER. Fars fars brors son.
65. BO LINDER. Fars fars brors son.
66. BRITT ELEONOR BREDLÖV. Fars fars brors dotter.
67. YNGVE HOLMBERG. Fars fars systers make.
68. TOMMY HOLMBERG. Fars fars systers son.
69. PER-ARNE HOLMBERG. Fars fars systers son.
70. OVE HOLMBERG. Fars fars systers son.
71. BRITT HOLMBERG. Fars fars systers dotter.
72. ANNA STINA MAGNUSDOTTER. Mors fars fars mor.
73. NILS JANSSON. Mors fars mors far.
74. ANNA LISA BJÖRKMAN. Mors fars mors mor.
75. GUSTAF WALFRID NILSSON. Mors fars mors bror.
76. KARL EDVARD NILSSON. Mors fars mors bror.
77. NILS JOHAN NILSSON. Mors fars mors bror.
78. ELIN GOTTFRIDA NILSDOTTER. Mors fars mors syster.
79. NN JANSSON. Mors fars mors syster.
80. AMANDA LOVISA NILSDOTTER. Mors fars mors syster.
81. ANNA ELISABET NILSDOTTER. Mors fars mors syster.
82. MARIA KRISTINA NILSDOTTER. Mors fars mors syster.
83. EMIL ERIKSSON ENGELBREKT. Mors mors fars far.
84. MARIA HOLLSTEDT. Mors mors fars mor.
85. CARL ENGELBREKT. Mors mors fars bror.
86. BERTIL ENGELBREKT. Mors mors fars bror.
87. ALMAR ENGELBREKT. Mors mors fars bror.
88. ERIK ENGELBREKT. Mors mors fars bror.
89. ALLAN ENGELBREKT. Mors mors fars bror.
90. EDVIN ENGELBREKT. Mors mors fars bror.
91. EDVIN ENGELBREKT. Mors mors fars bror.
92. ELISE ENGELBREKT. Mors mors fars syster.
93. ELVINA ENGELBREKT. Mors mors fars syster.
94. ALICIA ENGELBREKT. Mors mors fars syster.
95. ALMA ENGELBREKT. Mors mors fars syster.
96. HILDA ENGELBREKT. Mors mors fars syster.
97. SELMA MARIA ENGELBREKT. Mors mors fars syster.
98. ELINA ENGELBREKT. Mors mors fars fru.
99. CARL AUGUST STARK. Mors mors mors far.
100. ANNA MATHILDA OLOFSDOTTER. Mors mors mors mor.
101. KARL OSKAR STARK. Mors mors mors bror.
102. IRMA MATILDA STARK. Mors mors mors syster.
103. EDLA KATARINA STARK. Mors mors mors syster.
104. ANNA OTTILIA STARK. Mors mors mors syster.
105. VERNER KARLSSON. Mors mors mors make.
106. YVONNE MARIANNE JANSSON. Mors mors brors fru.
107. ULF ÅKE KARLSSON. Mors mors brors son.
108. TORD ÅKE KARLSSON. Mors mors brors son.
109. VALTER JONSSON. Mors mors systers make.
110. PETER PETTERSSON. Mors brors dotters make.
111. SAMMY KARLSSON. Mors brors dotters son.
112. JIMMY KARLSSON. Mors brors dotters son.
113. HUGO HYLANDER. Mors systers sons son.
114. KARL HYLANDER. Mors systers sons son.

4 SLÄKTSTEG
115. CARL GUSTAF GUSTAFSSON. Fars fars fars fars far.
116. MAJA LISA NILSDOTTER. Fars fars fars fars mor.
117. JOHAN ROBERT GUSTAFSSON. Fars fars fars fars bror.
118. MILS HYPATIUS GUSTAFSSON. Fars fars fars fars bror.
119. CARL HERMAN GUSTAFSSON. Fars fars fars fars bror.
120. MARIA WALLENTINA GUSTAFSSON. Fars fars fars fars syster.
121. HULDA AMALIA GUSTAFSDOTTER. Fars fars fars fars syster.
122. BETTY EMILIA GUSTAFSSON. Fars fars fars fars syster.
123. ERIK REINHOLD HELLSTRÖM. Fars fars fars mors far.
124. KAROLINA DALFORS. Fars fars fars mors mor.
125. JAN ERIC FELTENBERG. Fars fars fars mors bror.
126. ARVID ANSHELM HELLSTRÖM. Fars fars fars mors bror.
127. AMALIA OTTILIA HELLSTRÖM. Fars fars fars mors syster.
128. SOFIA CAROLINA FELTENBERG. Fars fars fars mors syster.
129. ANNA CHRISTINA FELTENBERG. Fars fars fars mors syster.
130. KARIN ELISABETH LINDER. Fars fars fars brors fru.
131. KARL ERIKSSON. Fars fars mors fars far.
132. EMMA VILHELMINA SVEDBERG. Fars fars mors fars mor.
133. JOHAN ADOLF ERIKSSON. Fars fars mors fars bror.
134. EMMA SOFIA ERIKSSON. Fars fars mors fars syster.
135. ANNA MARIA ERIKSSON. Fars fars mors fars syster.
136. KARL KARLSSON. Fars fars mors mors far.
137. EVA KAROLINA JANSDOTTER. Fars fars mors mors mor.
138. OSKAR EDVIN KARLSSON. Fars fars mors mors bror.
139. KARL ALBERT KARLSSON. Fars fars mors mors bror.
140. AXEL EMIL KARLSSON. Fars fars mors mors bror.
141. KARL EDVALD KARLSSON. Fars fars mors mors bror.
142. WENDLA KRISTINA KARLSSON. Fars fars mors mors syster.
143. ANNA MATILDA KARLSSON. Fars fars mors mors syster.
144. OTTO HJALMAR VALFRID PETTERSSON. Fars fars brors frus far.
145. JENNY JOHANSSON. Fars fars brors frus mor.
146. ANN LINDER. Fars fars brors sons fru.
147. FRANÇOISE GOURAT. Fars fars brors sons fru.
148. RICKARD LINDER. Fars fars brors sons son.
149. SIMON LINDER. Fars fars brors sons son.
150. FREDRIK LINDER. Fars fars brors sons son.
151. DAVID LINDER. Fars fars brors sons son.
152. ERIK LINDER. Fars fars brors sons son.
153. LARS BREDLÖV. Fars fars brors dotters make.
154. PETER BREDLÖV. Fars fars brors dotters son.
155. ELEONOR BREDLÖV. Fars fars brors dotters dotter.
156. ERIK ENGELBREKTSSON. Mors mors fars fars far.
157. KARIN ANDERSDOTTER. Mors mors fars fars mor.
158. ANDERS HOLLSTEDT. Mors mors fars mors far.
159. STINA FÅGEL. Mors mors fars mors mor.
160. GRETA NN. Mors mors fars brors fru.
161. SIGBRITT ENGELBREKT. Mors mors fars brors fru.
162. ROGER ENGELBREKT. Mors mors fars brors son.
163. ROLAND ENGELBREKT. Mors mors fars brors son.
164. HUGO SVENSSON. Mors mors fars systers make.
165. INGALILL SVENSSON. Mors mors fars systers dotter.
166. ANDERS NILSSON STARK. Mors mors mors fars far.
167. CATHARINA OLSDOTTER. Mors mors mors fars mor.
168. NILS JOHAN STARK. Mors mors mors fars bror.
169. ERIK PETTER STARK. Mors mors mors fars bror.
170. ANDERS LODVIG STARK. Mors mors mors fars bror.
171. ANNA CAJSA STARK. Mors mors mors fars syster.
172. MARIA KRISTINA STARK. Mors mors mors fars syster.
173. IDA STARK. Mors mors mors fars syster.
174. OLOF JONASSON JÄGER. Mors mors mors mors far.
175. LISA KAJSA MAGNUSDOTTER. Mors mors mors mors mor.
176. OSKAR TEOFIL JÄGER. Mors mors mors mors bror.
177. MARIA CHRISTINA JÄGER. Mors mors mors mors syster.
178. EMMA JOSEFINA JÄGER. Mors mors mors mors syster.
179. SIGNE STARK. Mors mors mors brors fru.
180. SUNE STARK. Mors mors mors brors son.
181. EVA BRITT HANSEN. Mors mors brors sons fru.
182. KJERSTIN KARLSSON. Mors mors brors sons fru.
183. HANS JONAS ÅKE HANSEN KARLSSON. Mors mors brors sons son.
184. ANNA SOFIA ELISABET HANSEN KARLSSON. Mors mors brors sons dotter.

5 SLÄKTSTEG
185. PEHR HELLSTRÖM. Fars fars fars mors fars far.
186. SAHRA OLSDOTTER. Fars fars fars mors fars mor.
187. CARL HENNING HELLSTRÖM. Fars fars fars mors fars bror.
188. CARL ERIK FELTENBERG. Fars fars fars mors mors make.
189. KRISTINA JANSDOTTER. Fars fars mors fars fars mor.
190. ANDERS SVEDBERG. Fars fars mors fars mors far.
191. STINA BRITTA STRÖMBERG. Fars fars mors fars mors mor.
192. CARL ULRIC SVEDBERG. Fars fars mors fars mors bror.
193. ANDERS AUGUST SVEDBERG. Fars fars mors fars mors bror.
194. STINA CATHARINA SVEDBERG. Fars fars mors fars mors syster.
195. HEDVIG CHARLOTTA SVEDBERG. Fars fars mors fars mors syster.
196. JOHANNA MARIA SVEDBERG. Fars fars mors fars mors syster.
197. ANDERS HOLLSTEDT. Mors mors fars mors fars far.
198. LISA NILSDOTTER. Mors mors fars mors fars mor.
199. NILS HOLLSTEDT. Mors mors fars mors fars bror.
200. JONAS HOLLSTEDT. Mors mors fars mors fars bror.
201. LISA HOLLSTEDT. Mors mors fars mors fars syster.
202. BRITTA HOLLSTEDT. Mors mors fars mors fars syster.
203. MARIA HOLLSTEDT. Mors mors fars mors fars syster.
204. ANDERS NILSSON FÅGEL. Mors mors fars mors mors far.
205. STINA PERSDOTTER. Mors mors fars mors mors mor.
206. NILS PETTERSSON. Mors mors mors fars fars far.
207. CAJSA JANSDOTTER. Mors mors mors fars fars mor.
208. JAN PETTER NILSSON. Mors mors mors fars fars bror.
209. NILS JOHAN NILSSON. Mors mors mors fars fars bror.
210. SVEN NILSSON. Mors mors mors fars fars bror.
211. STINA NILSDOTTER. Mors mors mors fars fars syster.
212. BRITA CAJSA NILSDOTTER. Mors mors mors fars fars syster.
213. ANNA MARIA NILSDOTTER. Mors mors mors fars fars syster.
214. OLOF CARLSSON. Mors mors mors fars mors far.
215. ANNA PETTERSDOTTER. Mors mors mors fars mors mor.
216. CARL OLSSON. Mors mors mors fars mors bror.
217. JAN NICLAS OLSSON. Mors mors mors fars mors bror.
218. PETTER JONAS OLSSON. Mors mors mors fars mors bror.
219. ANNA OLSDOTTER. Mors mors mors fars mors syster.
220. MARIA STARK. Mors mors mors fars brors fru.
221. HELEN STARK. Mors mors mors fars brors dotter.
222. JONAS NILSSON JÄGER. Mors mors mors mors fars far.
223. MARIA OLSDOTTER. Mors mors mors mors fars mor.
224. NILS JONASSON JÄGER. Mors mors mors mors fars bror.
225. JOHAN JONSSON. Mors mors mors mors fars bror.
226. MAGNUS JANSSON. Mors mors mors mors mors far.
227. MARIA ERIKSDOTTER. Mors mors mors mors mors mor.
228. MAGNUS MAGNUSSON. Mors mors mors mors mors bror.
229. JAN MAGNUSSON. Mors mors mors mors mors bror.
230. ERIK MAGNUSSON. Mors mors mors mors mors bror.
231. ANNA GRETA MAGNUSDOTTER. Mors mors mors mors mors syster.
232. MARIANNE STARK. Mors mors mors brors sons fru.

6 SLÄKTSTEG
233. PEHR ANDERSSON SVEDBERG. Fars fars mors fars mors fars far.
234. CAJSA JANSDOTTER. Fars fars mors fars mors fars mor.
235. JAN PETTER SVEDBERG. Fars fars mors fars mors fars bror.
236. BRITA SVEDBERG. Fars fars mors fars mors fars syster.
237. BRITTA CAJSA SVEDBERG. Fars fars mors fars mors fars syster.
238. MARIA ELISABETH SVEDBERG. Fars fars mors fars mors fars syster.
239. STINA SVEDBERG. Fars fars mors fars mors fars syster.
240. JONAS HOLLSTEDT. Mors mors fars mors fars fars far.
241. MARIA GABRIELSDOTTER. Mors mors fars mors fars fars mor.
242. JAN HOLLSTEDT. Mors mors fars mors fars fars bror.
243. OLOF HOLLSTEDT. Mors mors fars mors fars fars bror.
244. MARIA HOLLSTEDT. Mors mors fars mors fars fars syster.
245. LISA HOLLSTEDT. Mors mors fars mors fars fars syster.
246. KAROLINE MAGNUSDOTTER. Mors mors fars mors fars brors fru.
247. JAN LARSSON. Mors mors fars mors fars systers make.
248. AMANDUS LARSSON. Mors mors fars mors fars systers son.
249. ANDERS LARSSON. Mors mors fars mors fars systers son.
250. NILS ANDERSSON. Mors mors fars mors mors fars far.
251. BRITA JONSDOTTER. Mors mors fars mors mors fars mor.
252. PETTER SVENSSON. Mors mors mors fars fars fars far.
253. BRITA NILSDOTTER. Mors mors mors fars fars fars mor.
254. PETTER PETTERSSON. Mors mors mors fars fars fars bror.
255. JONAS PETTERSSON. Mors mors mors fars fars fars bror.
256. SVEN PETTERSSON. Mors mors mors fars fars fars bror.
257. BRITA PETTERSDOTTER. Mors mors mors fars fars fars syster.
258. CAJSA PETTERSDOTTER. Mors mors mors fars fars fars syster.
259. ANNA PETTERSDOTTER. Mors mors mors fars fars fars syster.
260. MARIA PETTERSDOTTER. Mors mors mors fars fars fars syster.
261. JAN ANDERSSON. Mors mors mors fars fars mors far.
262. BRITA SVENSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mor.
263. ANDERS JANSSON. Mors mors mors fars fars mors bror.
264. CARL CARLSSON. Mors mors mors fars mors fars far.
265. CATHARINA OLSDOTTER. Mors mors mors fars mors fars mor.
266. GRETA LARSDOTTER. Mors mors mors fars mors fars fru.
267. PETTER JONSSON. Mors mors mors fars mors mors far.
268. ANNA NILSDOTTER. Mors mors mors fars mors mors mor.
269. NILS PETTERSSON. Mors mors mors fars mors mors bror.
270. MARIA PETTERSDOTTER. Mors mors mors fars mors mors syster.
271. ANNA PETTERSDOTTER. Mors mors mors fars mors mors syster.
272. NILS NILSSON. Mors mors mors mors fars fars far.
273. GRETA BERGMAN. Mors mors mors mors fars fars mor.
274. NILS NILSSON. Mors mors mors mors fars fars bror.
275. ANNA NILSDOTTER. Mors mors mors mors fars fars syster.
276. OLOF NILSSON. Mors mors mors mors fars mors far.
277. ANNA MAGNUSDOTTER. Mors mors mors mors fars mors mor.
278. ANNA OLSDOTTER. Mors mors mors mors fars mors syster.
279. BRITA OLSDOTTER. Mors mors mors mors fars mors syster.
280. JAN MAGNUSSON. Mors mors mors mors mors fars far.
281. GUNILLA SVENSDOTTER. Mors mors mors mors mors fars mor.
282. ERIK SVENSSON. Mors mors mors mors mors mors far.
283. INGEBORG PHILIPSDOTTER. Mors mors mors mors mors mors mor.

7 SLÄKTSTEG
284. ANDERS OLSSON. Fars fars mors fars mors fars fars far.
285. CAJSA PEHRSDOTTER. Fars fars mors fars mors fars fars mor.
286. ANDERS ANDERSSON. Fars fars mors fars mors fars fars bror.
287. STINA OKÄNT. Fars fars mors fars mors fars fars syster.
288. JOHAN HOLLSTEDT. Mors mors fars mors fars fars fars far.
289. LISA OLOFSDOTTER HOLMSTEDT. Mors mors fars mors fars fars fars mor.
290. JOHAN HOLLSTEDT. Mors mors fars mors fars fars fars bror.
291. JONAS HOLLSTEDT. Mors mors fars mors fars fars fars bror.
292. ANDERS SVENSSON. Mors mors fars mors fars fars fars bror.
293. GUNILLA HOLLSTEDT. Mors mors fars mors fars fars fars syster.
294. LISA HOLLSTEDT. Mors mors fars mors fars fars fars syster.
295. DÖDFÖDD HOLLSTEDT. Mors mors fars mors fars fars fars syster.
296. LISA HOLLSTEDT. Mors mors fars mors fars fars fars syster.
297. GABRIEL ERICHSSONS. Mors mors fars mors fars fars mors far.
298. BARBRO JONSDOTTER. Mors mors fars mors fars fars mors mor.
299. JONAS GABRIELSSON. Mors mors fars mors fars fars mors bror.
300. ERIK GABRIELSSON. Mors mors fars mors fars fars mors bror.
301. CATHARINA GABRIELSDOTTER. Mors mors fars mors fars fars mors syster.
302. ANDERS NILSSON. Mors mors fars mors mors fars fars far.
303. MARIA SVENSDOTTER. Mors mors fars mors mors fars fars mor.
304. JON ANDERSSON. Mors mors fars mors mors fars mors far.
305. ANNIKA HÅKANSDOTTER. Mors mors fars mors mors fars mors mor.
306. SVEN OLOFSSON. Mors mors mors fars fars fars fars far.
307. CARIN JOHANSDOTTER. Mors mors mors fars fars fars fars mor.
308. NILS PERSSON. Mors mors mors fars fars fars mors far.
309. BRITA JONSDOTTER. Mors mors mors fars fars fars mors mor.
310. STINA GUNNARSDOTTER. Mors mors mors fars fars fars brors fru.
311. STINA PETTERSDOTTER. Mors mors mors fars fars fars brors dotter.
312. ANDERS JANSSON. Mors mors mors fars fars mors fars far.
313. STINA SONESDOTTER. Mors mors mors fars fars mors fars mor.
314. JOHAN ANDERSSON. Mors mors mors fars fars mors fars bror.
315. JOHAN ANDERSSON. Mors mors mors fars fars mors fars bror.
316. NILS ANDERSSON. Mors mors mors fars fars mors fars bror.
317. OLOF ANDERSSON. Mors mors mors fars fars mors fars bror.
318. MARIA ANDERSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors fars syster.
319. BRITA ANDERSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors fars syster.
320. SVEN GUNNARSSON. Mors mors mors fars fars mors mors far.
321. CATHARINA OLOFSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors mor.
322. OLOF SVENSSON. Mors mors mors fars fars mors mors bror.
323. MAGNUS SVENSSON. Mors mors mors fars fars mors mors bror.
324. OLOF SVENSSON. Mors mors mors fars fars mors mors bror.
325. CAJSA SVENSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors syster.
326. MARIA SVENSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors syster.
327. ANNA SVENSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors syster.
328. GUNILLA SVENSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors syster.
329. GUNILLA SVENSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors syster.
330. KARL NILSSON. Mors mors mors fars mors fars fars far.
331. KATARINA SVENSDOTTER. Mors mors mors fars mors fars fars mor.
332. DIDRIK BERGMAN. Mors mors mors mors fars fars mors far.
333. ANNIKA PERSDOTTER. Mors mors mors mors fars fars mors mor.
334. NILS JÖNSSON. Mors mors mors mors fars mors fars far.
335. MARIA SVENSDOTTER. Mors mors mors mors fars mors fars mor.
336. MAGNUS JANSSON. Mors mors mors mors mors fars fars far.
337. ANNIKA MATSDOTTER. Mors mors mors mors mors fars fars mor.
338. MATS SVENSSON. Mors mors mors mors mors fars fars bror.
339. ERIK SVENSSON. Mors mors mors mors mors fars fars bror.
340. SVEN SVENSSON. Mors mors mors mors mors mors fars far.
341. MARIA JANSDOTTER. Mors mors mors mors mors mors fars mor.
342. SVEN SVENSSON. Mors mors mors mors mors mors fars bror.
343. JAN SVENSSON. Mors mors mors mors mors mors fars bror.
344. MARIA SVENSDOTTER. Mors mors mors mors mors mors fars syster.
345. INGRID SVENSDOTTER. Mors mors mors mors mors mors fars syster.
346. LENA SVENSDOTTER. Mors mors mors mors mors mors fars syster.
347. PHILIP JANSSON. Mors mors mors mors mors mors mors far.
348. MARIA JONSDOTTER. Mors mors mors mors mors mors mors mor.
349. JONAS PHILIPSSON. Mors mors mors mors mors mors mors bror.
350. JAN PHILIPSSON. Mors mors mors mors mors mors mors bror.
351. OLOF PHILIPSSON. Mors mors mors mors mors mors mors bror.
352. CAJSA PHILIPSDOTTER. Mors mors mors mors mors mors mors syster.

8 SLÄKTSTEG
353. OLOF ANDERSSON. Mors mors fars mors fars fars fars mors far.
354. MARIA JOENSDOTTER. Mors mors fars mors fars fars fars mors mor.
355. OLOF HOLMSTEDT. Mors mors fars mors fars fars fars mors bror.
356. ANDERS HOLMSTEDT. Mors mors fars mors fars fars fars mors bror.
357. JOHAN HOLMSTEDT. Mors mors fars mors fars fars fars mors bror.
358. ANNIKA HOLMSTEDT. Mors mors fars mors fars fars fars mors syster.
359. GRETA HOLMSTEDT. Mors mors fars mors fars fars fars mors syster.
360. SVEN MATSSON. Mors mors fars mors fars fars fars mors make.
361. EVA HELENA BRATTSTRÖM. Mors mors fars mors fars fars fars brors fru.
362. ANNA CAROLINA SVENSSON. Mors mors fars mors fars fars fars brors dotter.
363. ERIK JONSSON. Mors mors fars mors fars fars mors fars far.
364. MARIA GABRIELSDOTTER. Mors mors fars mors fars fars mors fars mor.
365. NILS MÅNSSON. Mors mors fars mors mors fars fars fars far.
366. ANDERS SVENSSON. Mors mors fars mors mors fars mors fars far.
367. BRITA JONSDOTTER. Mors mors fars mors mors fars mors fars mor.
368. SVEN ANDERSSON. Mors mors fars mors mors fars mors fars bror.
369. SVEN ANDERSSON. Mors mors fars mors mors fars mors fars bror.
370. ANDERS ANDERSSON. Mors mors fars mors mors fars mors fars bror.
371. HENRIK ANDERSSON. Mors mors fars mors mors fars mors fars bror.
372. CATHARINA ANDERSDOTTER. Mors mors fars mors mors fars mors fars syster.
373. MARIA ANDERSDOTTER. Mors mors fars mors mors fars mors fars syster.
374. BRITA ANDERSDOTTER. Mors mors fars mors mors fars mors fars syster.
375. HÅKAN SVENSSON. Mors mors fars mors mors fars mors mors far.
376. KERSTIN NILSDOTTER. Mors mors fars mors mors fars mors mors mor.
377. SVEN HÅKANSSON. Mors mors fars mors mors fars mors mors bror.
378. STINA HÅKANSDOTTER. Mors mors fars mors mors fars mors mors syster.
379. CATHARINA HÅKANSDOTTER. Mors mors fars mors mors fars mors mors syster.
380. MARIA HÅKANSDOTTER. Mors mors fars mors mors fars mors mors syster.
381. MARIA HÅKANSDOTTER. Mors mors fars mors mors fars mors mors syster.
382. JONAS SVENSSON. Mors mors mors fars fars fars mors mors far.
383. ANNIKA SEGOLSDOTTER. Mors mors mors fars fars fars mors mors mor.
384. SVEN JONSSON. Mors mors mors fars fars fars mors mors bror.
385. SEGOL JONSSON. Mors mors mors fars fars fars mors mors bror.
386. CATHARINA JONASDOTTER. Mors mors mors fars fars fars mors mors syster.
387. CATHARINA JONSDOTTER. Mors mors mors fars fars fars mors mors syster.
388. JOHAN SVENSSON. Mors mors mors fars fars fars brors dotters make.
389. ALMA SVENSSON. Mors mors mors fars fars fars brors dotters dotter.
390. BRITA NILSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors fars fars mor.
391. GUNNAR MÅNSSON. Mors mors mors fars fars mors mors fars far.
392. BRITA SVENSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars mor.
393. SVEN GUNNARSSON. Mors mors mors fars fars mors mors fars bror.
394. MÅNS GUNNARSSON. Mors mors mors fars fars mors mors fars bror.
395. INGEBORG GUNNARSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars syster.
396. BIRGITTA BRITA GUNNARSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars syster.
397. BRITA GUNNARSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars syster.
398. MARGARETA GUNNARSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars syster.
399. STINA GUNNARSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars syster.
400. OLOF JOHANSSON. Mors mors mors fars fars mors mors mors far.
401. GUNNILLA SVENSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors mors mor.
402. MARIA OLOFSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors mors syster.
403. BRITA OLOFSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors mors syster.
404. ANNIKA OLOFSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors mors syster.
405. NILS KARLSSON. Mors mors mors fars mors fars fars fars far.
406. KARIN ANDERSDOTTER. Mors mors mors fars mors fars fars fars mor.
407. SVEN ANDERSSON. Mors mors mors fars mors fars fars mors far.
408. MARIA ANDERSDOTTER. Mors mors mors fars mors fars fars mors mor.
409. SVEN ERSSON. Mors mors mors mors mors fars fars mors make.
410. SVEN SVENSSON. Mors mors mors mors mors mors fars fars far.
411. INGRID MAGNUSDOTTER. Mors mors mors mors mors mors fars fars mor.
412. MAGNUS SVENSSON. Mors mors mors mors mors mors fars fars bror.
413. KERSTIN SVENSDOTTER. Mors mors mors mors mors mors fars fars syster.
414. MARIA HENRIKSDOTTER. Mors mors mors mors mors mors fars fars fru.
415. JOHAN ANDERSSON. Mors mors mors mors mors mors mors fars far.
416. INGEBORG NILSDOTTER. Mors mors mors mors mors mors mors fars mor.
417. PER JANSSON. Mors mors mors mors mors mors mors fars bror.
418. ANDERS JANSSON. Mors mors mors mors mors mors mors fars bror.
419. NILS JANSSON. Mors mors mors mors mors mors mors fars bror.
420. INGEBORG JANSDOTTER. Mors mors mors mors mors mors mors fars syster.
421. ELSA JANSDOTTER. Mors mors mors mors mors mors mors fars syster.
422. BRITA JANSDOTTER. Mors mors mors mors mors mors mors fars syster.
423. MARIA JANSDOTTER. Mors mors mors mors mors mors mors fars syster.
424. JONAS MATTSON. Mors mors mors mors mors mors mors mors far.
425. CARIN JOHANSDOTTER. Mors mors mors mors mors mors mors mors mor.
426. MATS JONASSON. Mors mors mors mors mors mors mors mors bror.
427. MARIA JONSDOTTER. Mors mors mors mors mors mors mors mors syster.
428. PER NILSSON. Mors mors mors mors mors mors mors mors make.

9 SLÄKTSTEG
429. JOEN HANSSON. Mors mors fars mors fars fars fars mors mors far.
430. BARTHOLD DAHLGREN. Mors mors fars mors fars fars fars brors dotters make.
431. FREDERICK AUGUST DAHLGREN. Mors mors fars mors fars fars fars brors dotters son.
432. SVEN NN. Mors mors fars mors mors fars mors fars fars far.
433. JON NN. Mors mors fars mors mors fars mors fars mors far.
434. CARIN JACOBSDOTTER. Mors mors fars mors mors fars mors fars mors mor.
435. LARS JONSSON. Mors mors fars mors mors fars mors fars mors make.
436. SVEN HÅKANSSON. Mors mors fars mors mors fars mors mors fars far.
437. LISKEN ANDERSDOTTER. Mors mors fars mors mors fars mors mors fars mor.
438. JOHAN SVENSSON. Mors mors fars mors mors fars mors mors fars bror.
439. SVEN OLOFSSON. Mors mors mors fars fars fars mors mors fars far.
440. MARGETA OLOFSDOTTER. Mors mors mors fars fars fars mors mors fars mor.
441. SEGOL ARVIDSSON. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors far.
442. BRITA LARSDOTTER. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors mor.
443. LARS SEGOLSSON. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors bror.
444. OLOF SEGOLSSON. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors bror.
445. JOHAN SEGOLSSON. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors bror.
446. STINA SEGOLSDOTTER. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors syster.
447. CATHARINA SEGOLSDOTTER. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors syster.
448. MARIA MAJA SEGOLSDOTTER. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors syster.
449. ALBERT CARLSSON. Mors mors mors fars fars fars brors dotters dotters make.
450. SVEN DALHAMMAR. Mors mors mors fars fars fars brors dotters dotters son.
451. MÅNS GUNNARSSON. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars far.
452. BRITA ANDERSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars mor.
453. CHRISTIAN MÅNSSON. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars bror.
454. BRITA MÅNSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars syster.
455. INGEBORG MÅNSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars syster.
456. INGEBORG MÅNSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars syster.
457. MARGARETA MÅNSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars syster.
458. MÄRTA MÅNSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars syster.
459. SIGRID MÅNSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars syster.
460. BRITA MÅNSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars syster.
461. ANDERS UDDESSON. Mors mors mors fars mors fars fars fars mors far.
462. INGEGERD ERIKSDOTTER. Mors mors mors fars mors fars fars fars mors mor.
463. ANDERS ESKILSSON. Mors mors mors fars mors fars fars mors mors far.
464. KERSTIN JOHANSDOTTER. Mors mors mors fars mors fars fars mors mors mor.
465. ANDERS PHILIPSSON. Mors mors mors mors mors mors mors fars fars far.
466. CATHARINA ANDERSDOTTER. Mors mors mors mors mors mors mors fars fars syster.

10 SLÄKTSTEG
467. HÅKAN SEGOLSSON. Mors mors fars mors mors fars mors mors fars fars far.
468. ANNA SVENSDOTTER. Mors mors fars mors mors fars mors mors fars fars mor.
469. OLOF JONSSON. Mors mors mors fars fars fars mors mors fars fars far.
470. ARVID OLOFSSON. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors fars far.
471. MARIA SEGOLSDOTTER. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors fars mor.
472. JOHAN ARVIDSSON. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors fars bror.
473. ANNA ARVIDSDOTTER. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors fars syster.
474. ANNA ARVIDSDOTTER. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors fars syster.
475. KERSTIN ARVIDSDOTTER. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors fars syster.
476. LARS SVENSSON. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors mors far.
477. VALBORG HENRIKSDOTTER. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors brors fru.
478. PER NILSSON. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors systers make.
479. HÅKAN JÖNSSON. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors systers make.
480. OLOF HÅKANSSON. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors systers son.
481. SEGOL HÅKANSSON. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors systers son.
482. JÖNS HÅKANSSON. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors systers son.
483. JONAS HÅKANSSON. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors systers son.
484. OLOF HÅKANSSON. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors systers son.
485. JOHAN HÅKANSSON. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors systers son.
486. PER HÅKANSSON. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors systers son.
487. ANNIKA HÅKANSDOTTER. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors systers dotter.
488. ELISABETH DALHAMMAR THORSELL. Mors mors mors fars fars fars brors dotters dotters sons dotter.
489. GUNNAR MÅNSSON. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars far.
490. MARTA BIÖRSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars mor.
491. ERIK GUNNARSSON. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars bror.
492. ERIK GUNNARSSON. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars bror.
493. NÖDDÖPT GUNNARSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars syster.
494. ELISABETH GUNNARSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars syster.
495. ERIK ANDERSSON. Mors mors mors fars mors fars fars fars mors mors far.
496. BRITA NN. Mors mors mors fars mors fars fars fars mors mors mor.

11 SLÄKTSTEG
497. JONAS JONSSON. Mors mors mors fars fars fars mors mors fars fars fars far.
498. ANNA NN. Mors mors mors fars fars fars mors mors fars fars fars mor.
499. KATARINA CLEMENTSDOTTER. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors systers sons fru.
500. STINA JONSDOTTER. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors systers sons dotter.
501. HENRIK JANSSON. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors systers dotters make.
502. PÅL HALVARDSSON. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers make.
503. MÅNS PÅLSSON. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers son.
504. JONAS PÅHLSSON. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers son.
505. ANNA PÅLSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers dotter.
506. ANNIKA PÅLSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers dotter.
507. MÄRTA PÅLSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers dotter.
508. ANDERS NN. Mors mors mors fars mors fars fars fars mors mors fars far.

12 SLÄKTSTEG
509. JONAS PEHRSSON. Mors mors mors fars fars fars mors mors fars fars fars fars far.
510. MAGNUS ERIKSSON. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors systers sons dotters make.
511. JAN MAGNUSSON. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors systers sons dotters son.
512. LARS MAGNUSSON. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors systers sons dotters son.
513. ERIK MAGNUSSON. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors systers sons dotters son.
514. KARIN NILSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons fru.
515. PÅL JONSSON. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons son.
516. PÅL JONSSON. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons son.
517. MAGNUS JONSSON. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons son.
518. MÄRTA ELISABETH JONSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons dotter.
519. INGEGERD JONSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons dotter.
520. BRITTA JONSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons dotter.
521. SARA JONSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons dotter.
522. INGEGERD JONSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons dotter.
523. PER ERIKSSON. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers dotters make.

13 SLÄKTSTEG
524. PEHR JONSSON. Mors mors mors fars fars fars mors mors fars fars fars fars fars far.
525. KARIN NN. Mors mors mors fars fars fars mors mors fars fars fars fars fars mor.
526. ANNA MARIA ANDERSDOTTER. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors systers sons dotters sons fru.
527. ERIK ERIKSSON. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors systers sons dotters sons son.
528. ANDERS ERIKSSON. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors systers sons dotters sons son.
529. ANNA STINA ERIKSDOTTER. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors systers sons dotters sons dotter.
530. EMMA ERIKSDOTTER. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors systers sons dotters sons dotter.
531. BRITTA KAJSA ERIKSDOTTER. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors systers sons dotters sons dotter.
532. MARIT JONSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons fru.
533. INGEBORG OLOFSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons fru.
534. PÅHL MAGNUSSON. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons son.
535. OLOF MAGNUSSON. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons son.
536. MAGNUS MAGNUSSON. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons son.
537. JON MAGNUSSON. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons son.
538. JONAS MAGNUSSON. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons son.
539. ERIK MAGNUSSON. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons son.
540. JON MAGNUSSON. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons son.
541. NILS MAGNUSSON. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons son.
542. KERSTIN MAGNUSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons dotter.
543. KARIN MAGNUSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons dotter.
544. KARIN MAGNUSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons dotter.
545. INGEGERD MAGNUSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons dotter.
546. BRITA MAGNUSSON. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons dotter.
547. GUNILLA MAGNUSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons dotter.
548. GUNILLA MAGNUSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons dotter.
549. MARIT MAGNUSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons dotter.
550. GUNILLA MAGNUSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons dotter.
551. MARIT MAGNUSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons dotter.

14 SLÄKTSTEG
552. JONAS ANDERSSON. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors systers sons dotters sons dotters make.
553. HULDA MARIA JANSDOTTER. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors systers sons dotters sons dotters dotter.
554. INGJERD ANDERSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons fru.
555. ANNA JONSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons fru.
556. INGEBORG PERSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons fru.
557. MAGNUS ERIKSSON. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons son.
558. PER MAGNUSSON. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons son.
559. PER MAGNUSSON. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons son.
560. JON MAGNUSSON. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons son.
561. MAGNUS MAGNUSSON. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons son.
562. INGEBORG MAGNUSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons dotter.

15 SLÄKTSTEG
563. HERMAN KJELLBOM. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors systers sons dotters sons dotters dotters make.
564. HANNA TERESIA KJELLBOM. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors systers sons dotters sons dotters dotters dotter.
565. KARIN TORBJÖRNSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons fru.
566. MAGNUS MAGNUSSON. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons son.
567. LARS MAGNUSSON. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons son.
568. ANNA MAGNUSSON. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons dotter.

16 SLÄKTSTEG
569. KARL ERIK LEIF KJELLBOM. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors systers sons dotters sons dotters dotters dotters son.
570. JOHANNA NILSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons fru.
571. MARIA BENGTSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons fru.
572. MAGNUS MAGNUSSON. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons son.
573. JON MAGNUSSON. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons son.
574. KRISTINA MAGNUSSON. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotter.
575. INGEBORG MAGNUSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotter.
576. KARIN MAGNUSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotter.
577. ANNA MAGNUSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotter.
578. ANNA MAGNUSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotter.

17 SLÄKTSTEG
579. LARS ERIK KJELLBOM. Mors mors mors fars fars fars mors mors mors systers sons dotters sons dotters dotters dotters sons son.
580. PER OKÄNT. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotters make.
581. JOHAN HULTQVIST. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotters make.
582. KARL OTTO HULTQVIST. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotters son.
583. JOHAN HILDING HULTQVIST. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotters son.
584. PER REINHOLD EMANUEL HULTQVIST. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotters son.
585. KRISTINA PERSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotters dotter.

18 SLÄKTSTEG
586. GUNILLA AUGUSTA BACKMAN. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotters sons fru.
587. BRITA PERSDOTTER. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotters sons fru.
588. GUNNAR HULTQVIST. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotters sons son.
589. INGRID KRISTINA HULTQVIST. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotters sons dotter.
590. KARIN MATILDA HULTQVIST. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotters sons dotter.
591. ARVID JOHAN RÖBERG. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotters dotters make.
592. JONAS* AUGUST ÅKERBLOM. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotters dotters make.
593. AUGUST SIXTEN* ÅKERBLOM. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotters dotters son.
594. AAGOT* ELVIRA RÖBERG. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotters dotters dotter.
595. KARIN* ELISABETH ÅKERBLOM. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotters dotters dotter.

19 SLÄKTSTEG
596. ANNEMARIE ENGHAVE. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotters sons sons fru.
597. MARIANNE HULTQVIST. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotters sons sons dotter.
598. BIRGITTA HULTQVIST. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotters sons sons dotter.
599. SVEN LEOPOLD MAGNUSSON. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotters sons dotters make.
600. GUNNAR* LINDGREN. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotters dotters dotters make.
601. ROLF* HENRIK ÅLUND. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotters dotters dotters make.
602. HÅKAN LINDGREN. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotters dotters dotters son.
603. ULLA* KARI ÅLUND. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotters dotters dotters dotter.

20 SLÄKTSTEG
604. LARS* GUNNAR BERTIL HÖRNLUND. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotters dotters dotters dotters make.
605. LARS ANDERS* HÖRNLUND. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotters dotters dotters dotters son.
606. OLLE* HÖRNLUND. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotters dotters dotters dotters son.
607. ULRIKA KRISTINA* HÖRNLUND. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotters dotters dotters dotters dotter.
608. EVA MARIA* HÖRNLUND. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotters dotters dotters dotters dotter.

21 SLÄKTSTEG
609. AGNETA* URSULA MARIA NILSSON. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotters dotters dotters dotters sons fru.
610. SIV MONIKA* ANDERSSON. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotters dotters dotters dotters sons fru.
611. LARS JOHAN* HÖRNLUND. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotters dotters dotters dotters sons son.
612. CARL HENRIK* HÖRNLUND. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotters dotters dotters dotters sons son.
613. CARL ANDERS* GÖSTA CHRISTOFFERSON. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotters dotters dotters dotters dotters make.
614. KARL* GUNNAR SALTIN. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotters dotters dotters dotters dotters make.
615. SVEN THOMAS* OSBORNE LINDMAN. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotters dotters dotters dotters dotters make.
616. JOSEF LINDMAN-HÖRNLUND. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotters dotters dotters dotters dotters son.
617. EBBA* KRISTINA ANDERSDOTTER CHRISTOFFERSON. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotters dotters dotters dotters dotters dotter.
618. SIGRID* VILHELMINA ANDERSDOTTER CHRISTOFFERSON. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotters dotters dotters dotters dotters dotter.
619. ESTER* ULRIKA ANDERSDOTTER CHRISTOFFERSON. Mors mors mors fars fars mors mors fars fars fars systers sons sons sons sons sons dotters dotters dotters dotters dotters dotter.